Gegevens die u opgeeft, gebruikt Mans ICT-Plus alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet MANS ICT-Plus aan de privacywetgeving.

Uw gegevens worden nimmer door MANS ICT-Plus openbaar gemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende.

Het is  mogelijk dat MANS ICT-Plus op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. MANS ICT-Plus zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.