Skip to main content

Algemeen

Voor het inrichten van een site op jouw eigen domein of het daarop installeren op een op ons domein ontwikkelde website hebben we toegangsgegevens nodig. Hieronder wordt beschreven hoe wij met die gegevens om gaan.

Inloggegevens vragen wij alleen gecodeerd te verstrekken. Bijvoorbeeld in een met een sterk wachtwoord beveiligd .zip bestand. Het wachtwoord van het .zip bestand moet apart van het .zip bestand aan ons worden verstrekt. Na afloop van de dienstverlening kan je de autorisatie van Ict-Plus op je website zelf verwijderen. Wij attenderen je na afloop van de dienst.

Privacy

  1. Eventuele inloggegevens om jouw website in te richten zullen nooit aan derden worden verstrekt
  2. We bewaren eventuele inloggegevens zolang wij jouw website ontwikkelen of onderhouden en zolang de garantie en support loopt.
  3. Na afloop van de termijn onder punt 2 worden de gegevens door ons vernietigd, waardoor het support automatisch stopt.
  4. Ict-Plus zal jouw bedrijfs- of persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen.

Veiligheid

  1. Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Ict-Plus. Alleen medewerkers die jouw site inrichten kunnen jouw gegevens zoals wachtwoorden inzien.
  2. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht.

Klachtenprocedure

  1. We willen dat je tevreden bent met de service die wij bieden, maar als je onverhoopt een klacht hebt over enig aspect van onze service, kun je een klacht indienen.
  2. Ontvangst van een klacht wordt binnen 2 werkdagen bevestigd en uiterlijk binnen 10 werkdagen na bevestiging behandeld.

Wijzigingen in dit privacy beleid

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we materiële wijzigingen in dit beleid aanbrengen, zullen we je hier laten weten dat het is bijgewerkt, zodat je weet welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze gebruiken en / of vrijgeven.

Jouw toestemming

Door www.ict-plus.nl te bezoeken, aanvaardt en stem je in met de praktijken die in dit privacy beleid worden beschreven