Op al onze websites geven wij 3 maanden garantie op de werking van de website.

Onder deze garantie vallen de volgende onderdelen:

  1. Werking van de scripts
  2. Werking van de CSS (style bestanden)
  3. Aanpassen van de onder punt 2 genoemde CSS files m.b.t. kleurindeling

Uitgesloten van garantie en gratis support:

  1. Storingen veroorzaakt door derden die zich ongeoorloofd toegang tot het CMS verschaffen
  2. Storingen veroorzaakt door hosting partij
  3. Storingen door uw eigen internet verbinding
  4. Storingen aan uw computer of ander device
  5. Storingen en of niet juist weergeven van de website door ondeskundig handelen