Skip to main content

Garantie

Op al onze websites geven wij 2 weken garantie op de werking van de website.

Onder deze garantie vallen de volgende onderdelen:

  • Werking van de scripts
  • Werking van de CSS (style bestanden)
  • Aanpassen van de onder punt 2 genoemde CSS files m.b.t. kleurindeling

Uitgesloten van garantie:

  • Storingen veroorzaakt door derden die zich ongeoorloofd toegang tot het CMS verschaffen
  • Storingen veroorzaakt door hosting partij
  • Storingen door jouw eigen internet verbinding
  • Storingen aan jouw computer of ander device
  • Storingen en of niet juist weergeven van de website door ondeskundig handelen