Skip to main content

Algemene voorwaarden strippenkaart

 

Artikel 1 Definitie

Strippenkaart: Ingekocht aantal uren met een minimum van 8 uur (32 strippen) voor onderhoud en diensten t.b.v. de website.

Artikel 2 Niet in scope van de strippenkaart

 • De strippenkaart kan niet worden gebruikt voor het afnemen van trainingen aangaande de website.

Artikel 3 Aanschaf strippenkaart

 • Aanschaf van een strippenkaart kan vanaf een minimale afname van 32 strippen (8 uur).

Artikel 4: Aanbieding

 • Indien op de strippenkaart een aanbieding van toepassing is geldt de aanbieding alleen voor het aantal strippen of uren genoemd in de aanbieding.
 • Bij aankoop van extra strippen boven het minimale aantal strippen genoemd in de aanbieding is het normale tarief van toepassing.

Artikel 5: Geldigheidsduur strippenkaart

 • De strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.
 • Strippen dienen binnen 1 jaar na aanschaf te worden gebruikt.

Artikel 6: Inzage strippenkaart saldo

 • Na afname van een strippenkaart heb je 24/7 toegang tot jouw beveiligde pagina om je saldo in te zien.
 • Jouw beveiligde pagina geeft ook inzicht in de werkzaamheden die zijn uitgevoerd (pdf) met de daarbij behorende strippen.
 • Extra strippen kan je op jouw beveiligde pagina aanschaffen .

Artikel 7: Verlengen strippenkaart

 • Extra strippen kunnen alleen worden besteld als de strippenkaart een restsaldo heeft van minimaal 1 strip.
 • Aan het verlengen van een strippenkaart is geen minimumaantal strippen verbonden.

Artikel 8: Gebruik strippenkaart

 • Voor elke opdracht is Ict-Plus verplicht een opgave te vertrekken inzake de te verrichten werkzaamheden en het daarbij behorende strippen-verbruik.
 • Na goedkeuring van de opdrachtgever zullen de werkzaamheden worden gestart en de strippen in mindering worden gebracht op het saldo van dat moment.

Artikel 9: Betalingsverplichting

 • Na bestelling van de strippenkaart wordt deze geactiveerd.
 • Facturatie van de volledige strippenkaart vindt plaats zodra de eerste strippen worden gebruikt en dienen voor oplevering van de aangevraagde werkzaamheden te zijn voldaan.

Artikel 10: Betalingstermijnen

 • Bij afname van een strippenkaart met meer dan 20 uur kan in overleg in delen worden betaald.
 • Het gedeeltelijk betaalde saldo moet voldoende uren vertegenwoordigen om de opdracht uit te voeren.

Artikel 11: Restitutie

 • Resterende strippen, na verlopen van de geldigheidsdatum, worden niet gerestitueerd.
 • Alleen in een uitzonderlijke situatie kan ICT-Plus in overleg tot restitutie over gaan.