Naam
Adres (straat + huisnummer + toevoeging)
Postcode + Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Hoeveel nieuwe producten moeten er maandelijks worden toegevoegd?
Hoeveel producten moeten er maandelijks worden gewijzigd?
Moeten er producten op uitverkocht worden gezet?
Ja      Nee      
Zo ja, om hoeveel producten gaat het?
Hoe kunt u de producten aanleveren?
Indien u bij de vorige vraag "Anders" heeft gekozen, gaarne extra uitleg?
Is uw webwinkel meertalig?
Ja      Nee      
Zo ja, om hoeveel talen gaat het?
Wilt u naast de producten andere zaken laten beheren? Bv. Klantbeheer, incasso etc.
Nee      Ja      
Geef indien van toepassing extra relevante informatie.